วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนการสอน วันที่ 1ธ.ค.2557

     วันนี้เป็นวันส่งงานวันสอบปลายภาคเรียน มีการสอบเก็บคะแนน มีการส่งงาน ตรวจงาน ปลายภาคเรียนตามที่กำหนดไว้

รูปภาพบรรจุภัณฑ์ ชื่นกลิ่น 

รูปภาพบรรยากาศการส่งงาน


มู้ดบอร์ด 3ส.
สรุปและแสดงความคิดเห็นต่อวิชา กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในโพสนี้


1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- การแต่งตัวเรียบร้อบ ถูกระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาในการเรียน
2.ด้านความรู้
- ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ว่า ควรทำแบบไหน ใช้สีอะไร ตัวอักษร ลวดลายต่างๆ ต้องถูกต้อง และ ถูก ลิขสิทธิ์
3.ด้านปัญญา
- ได้พัฒนา คิด และได้ออกแบบ วิเคราะห์ ใช้สมองให้มาก
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- การรวมกลุ่ม ระดมสมอง ทำงานเป็นทีม
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้เรียนรู้การโปรแกรมที่ไม่เคยใช้ โปรแกรมที่แปลใหม่ เหมือนกับเปิดโลกใหม่ ทำให้ได้ทำงานง่ายขึ้น
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
- การที่ได้ลงพื้นที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการผลิต การจัดจำหน่าย
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
- นาย ปานเทพ สายพฤกษ์ ARTD3302 กลุ่มเรียน 101
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-panthep.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/pannhello/docs/panthep__________________-101

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลลง ISSUU


การรวบรวมงานที่ทำลงในรายงาน ออนไลน์ ISSUU

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ส3 สรุปผล

มู้ดบอร์ด ส.3 สรุปผล วันส่งงานสอบปลายภาค


แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ ชื่นกลิ่น ที่รูปแบบสำเร็จ


สมุนไพร ปรับกลิ่นอากาศ

ส2 สมมติฐาน

มูดบอร์ด ส.2 ชื่นกลิ่น


แบบฉลาก 3 กลิ่น
แบบ บรรจุภัณฑ์ สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ


ส1สืบค้น

ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ชื่อสินค้า - สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
ประเภทสินค้า - ที่ดูดกลิ่น
วิธีใช้ - ใช้สำหรับวางตามห้องต่างๆเพื่อให้         
         กลิ่นหอมสดชื่น
ราคา - 45.-
ผลิตและจำหน่ายโดย-กลุ่มทำสมุนไพรบ้าน
คลองมอญ
58 ม.4 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท 

จุดเด่นจุดด้อย
จุดเด่น - รูปทรงสวยงาม , มีกลิ่นหอม
จุดด้อย - ฉลากยังบอกสรรพคุณไม่เพียงพอ

concept idea
ทำบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด มีฉลากที่บออกข้อมูลครบด้านหน้า


ด้านหลัง


ด้านซ้าย


ด้านขวา


ด้านบน


ด้านล่าง


บันทึกการเรียนการสอนวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

     สร้าง โฟเดอร์ เก็บงาน ทั้ง 3ส ให้ชัดเจน และได้พูดถึงการรายงานข้าว วางจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและได้บอกถึงการตั้งชื่องานที่ถูกต้อง ต้องมี ชื่อตัวเอง ตามด้วยชื่องาน กลุ่มเรียน และ สกุลของงาน
เช่น
Panthep-Patthen-101.ai

การบ้าน
  ให้ออกแบบเขียนแบบ Patthen แบบละอย่างน้อย 2สี รวมสีพื้น ขนาก 1x1 นิ้วจำนวน 2แบบ ส่งไปที่ Gmail ของอาจารย์